Kadry i płace

Cel szkolenia – praktyczne przygotowanie do pracy
Kurs „Kadry i Płace” przygotowuje do pracy w działach kadrowo-płacowych na stanowiskach:
• specjalisty do spraw kadr,
• specjalisty do spraw płac,
jak również przeznaczony jest dla osób, które pragną pogłębić, uzupełnić lub zaktualizować praktyczną wiedzę z zakresu rozliczania wynagrodzeń pracowników i spraw kadrowych.

gwarantujemy minimum teorii – maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Cel szkolenia:

Przygotowanie uczestników kursu do pracy na stanowiskach związanych z działami kadr i płac oraz umożliwienie słuchaczom zdobycia praktycznych umiejętności w zakresie sprawnego posługiwania się programami kadrowo-płacowymi. Kurs przygotowany i prowadzony w oparciu o aktualne przepisy obowiązujące w bieżącym roku!

Adresaci szkolenia
Kurs „Kadry i płace od podstaw” skierowany jest do osób początkujących, które nigdy nie miały (bądź w niewielkim stopniu) do czynienia z zagadnieniami kadrowo-płacowymi. Polecamy ten kurs również pracownikom działów kadrowych, płacowych, księgowości, finansów, rachuby, pracowników biur rachunkowych, absolwentów uczelni i szkół ekonomicznych, którzy pragną rozszerzyć praktyczną wiedzę z zakresu zagadnień objętych programem kursu kadrowo-płacowego.

Gdzie mogę pracować po ukończeniu kursu?
Nasze szkolenie daje wiele możliwości podjęcia zatrudnienia. W każdej firmie funkcjonują działy, zajmujące się kadrami czy płacami, a zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników ze znajomością procesu zatrudniania, prowadzenia dokumentacji, programów obsługi kadrowo-płacowej rośnie. Proponujemy Państwu zagadnienia, które powinien znać nie tylko pracodawca, ale również pracownik.

Tematyka kursu obejmuje:
• prawo pracy,
• naliczanie wynagrodzeń,
• płace,
• ubezpieczenia społeczne,
• świadczenia z ubezpieczenia społecznego,
• podatek dochodowy od osób fizycznych,
• międzynarodowe prawo podatkowe w zakresie dochodów osobistych,
• program PŁATNIK

Certyfikat

po ukończeniu kursu komputerowego kursant otrzymuje zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz certyfikat ukończenia kursu

W Centrum Edukacji Zawodowej prowadzone są kursy dla grup zorganizowanych, zakładów i firm na terenie całej Polski lub w ośrodku stacjonarnym, który znajduję się w Dzierżoniowie, oraz na terenie pracy klienta.

Proponujemy Państwu indywidualny oraz grupowy tryb prowadzenia szkoleń, więc dni oraz godziny spotkań każdy ustala według swoich preferencji.