Spawanie metodą MIG 131

CEL SZKOLENIA:

Celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie spawania metodą MIG 131.

I Stopień
(IS-P/T-FW) Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych metodą MIG 131
II Stopień
(IS-P-BW) Kurs spawania blach spoinami czołowymi elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych metodą MIG 131

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA:

  • ukończone 18 lat
    – ukończone 18 lat
    – ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub zawodowa

Nabywane umiejętności
Po ukończeniu kursu spawacz powinien umieć:
• przygotować elementy do spawania (w tym brzegi do spawania),
• dobierać materiały dodatkowe (gatunek i średnicę) dla danego materiału podstawowego (gatunek, grubość),
• czytać rysunki prostych konstrukcji spawanych,
• uruchamiać i obsługiwać urządzenia spawalnicze,
• dobierać parametry spawania,
• wykonywać złącza blach i rur ze spoinami pachwinowymi w poszczególnych pozycjach zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami/ uprawnieniami,
• oceniać jakość wykonywanych przez siebie złączy spawanych,
• stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej i obsługiwać podręczny sprzęt przeciwpożarowy,
• udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
• postępować w razie pożaru powstałego w wyniku prac spawalniczych.

DOKUMENTY UZYSKANE PO SZKOLENIU:

Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza wraz z Książeczką Spawacza
lub Certyfikat TÜV

DODATKOWE INFORMACJE:
Kurs prowadzony zgodnie z programem zatwierdzonym przez Instytut Spawalnictwa oraz TÜV

W Centrum Edukacji Zawodowej prowadzone są kursy dla grup zorganizowanych, zakładów i firm na terenie całej Polski lub w ośrodku stacjonarnym, który znajduję się w Dzierżoniowie, oraz na terenie pracy klienta.

Proponujemy Państwu indywidualny oraz grupowy tryb prowadzenia szkoleń, więc dni oraz godziny spotkań każdy ustala według swoich preferencji.