Tel.: 666 666 693

biuro@kursy.net

Spawanie metodą MMA 111

CEL SZKOLENIA:

Celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie spawania metodą MMA 111.

I Stopień
(IS-P/T-FW) Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi elektrodami otulonymi metodą MMA 111
II Stopień
(IS-P-BW) Kurs spawania blach spoinami czołowymi elektrodami otulonymi metodą MMA 111
III Stopień
(IS-T-BW) Kurs spawania rur spoinami czołowymi elektrodami otulonymi metodą MMA 111

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA:

  • ukończone 18 lat
    – ukończone 18 lat
    – ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub zawodowa

Nabywane umiejętności
Po ukończeniu kursu spawacz powinien umieć:
• przygotować elementy do spawania (w tym brzegi do spawania),
• dobierać materiały dodatkowe (gatunek i średnicę) dla danego materiału podstawowego (gatunek, grubość),
• czytać rysunki prostych konstrukcji spawanych,
• uruchamiać i obsługiwać urządzenia spawalnicze,
• dobierać parametry spawania,
• wykonywać złącza blach i rur ze spoinami pachwinowymi w poszczególnych pozycjach zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami/ uprawnieniami,
• oceniać jakość wykonywanych przez siebie złączy spawanych,
• stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej i obsługiwać podręczny sprzęt przeciwpożarowy,
• udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
• postępować w razie pożaru powstałego w wyniku prac spawalniczych.

DOKUMENTY UZYSKANE PO SZKOLENIU:

Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza wraz z Książeczką Spawacza
lub Certyfikat TÜV

DODATKOWE INFORMACJE:
Kurs prowadzony zgodnie z programem zatwierdzonym przez Instytut Spawalnictwa oraz TÜV

W Centrum Edukacji Zawodowej prowadzone są kursy dla grup zorganizowanych, zakładów i firm na terenie całej Polski lub w ośrodku stacjonarnym, który znajduję się w Dzierżoniowie, oraz na terenie pracy klienta.

Proponujemy Państwu indywidualny oraz grupowy tryb prowadzenia szkoleń, więc dni oraz godziny spotkań każdy ustala według swoich preferencji.

Aktualności

NOWY ROK NOWA PROMOCJA !!!
Uprawnienia elektryczne SEP

Kontakt

Centrum Edukacji Zawodowej
Angelika Ćwiertka
ul. Ząbkowicka 26
58-200 Dzierżoniów

Tel. 666 666 693
E-Mail: biuro@kursy.net

Płatności

Właściciel: Angelika Ćwiertka
Nr: 83249000050000400084204344
IBAN:PL83249000050000400084204344
SWIFT:ALBPPLPW
Alior Bank